Z przyjemnością informujemy, że UKS LISEK MILÓWKA przystąpiła do Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Certyfikacja jest szansą dla rozwoju klubu i zawodników w nim trenujących, prosimy rodziców o zapoznanie się z poniższą informacją i  pomoc .

Czym jest Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich?

Program Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich to projekt skierowany do podmiotów prowadzących szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej. Jego ideą jest wyznaczanie standardów pracy z młodymi zawodnikami, pomoc w ich szkoleniu oraz weryfikacja szkółek.
Przyznanie oddziałowi szkółki piłkarskiej certyfikatu na jednym z trzech poziomów (złotym, srebrnym lub brązowym) jest równoznaczne ze spełnieniem przez niego szeregu kryteriów i gwarancją odpowiedniej jakości szkolenia. Jednostki wyróżnione w ten sposób przez Polski Związek Piłki Nożnej dołączą do elitarnego grona szkółek, będących dla dzieci najlepszym miejscem do rozwijania piłkarskich umiejętności.
Jednym z wymogów certyfikacji jest rejestracja wszystkich zawodników na portalu: https://www.laczynaspilka.pl/.
W związku z ochroną danych osobowych zwracamy się do Państwa z prośbą o samodzielne rejestrowanie swoich dzieci. Jest to konieczne!!!

Jak to zrobić???

1.Zarejestrować się na portalu „Łączy Nas Piłka”  https://login.laczynaspilka.pl/auth/realms/PZPN/protocol/openid-connect/auth?response_type=code&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.laczynaspilka.pl%2Flogowanie.html&client_id=lnp&nonce=1376190cd9e5453619b42f76644ae15d&state=b2f65f363f244d0459c61b0749dd8b27&scope=openid

 2. Po założeniu konta wejść na zakładkę „MOJE PROFILE” , klikając: ZOSTAŃ ZAWODNIKIEM następnie z prawej strony okna ujrzymy możliwość „zarejestruj dziecko jako zawodnika” 

3. Po uzupełnieniu danych dziecka i dodaniu zdjęcia należy ZŁOŻYĆ  WNIOSEK O POTWIERDZENIE W SZKÓŁCE, następnie odszukać w menu klub LISEK MILÓWKA i aplikować .

Większość zdjęć zawodników dostępnych jest na Naszej stronie internetowej w zakładkach poszczególnych grup , jeśli nie ma można zrobić w domu telefonem. Prosimy aby zdjęcia były robione w koszulce klubowej.
Czas na rejestrację mamy do 30.06.2019 roku.
Więcej o programie certyfikacji można przeczytać tu https://www.laczynaspilka.pl/certyfikacja

WAŻNE!!! W nadchodzącym sezonie grupy treningowe będą tworzone według zawodników zarejestrowanych w systemie.