W najbliższych tygodniach planowane jest rozpoczęcie prac nad „BOISKIEM DLA LISKÓW” , koszt powstania boiska naturalnego szacowany jest na około 100 tys. zł  , bardzo dziękujemy za każde wsparcie które umożliwi setką dzieci z Naszych terenów   rozwijanie swoich talentów i pasji na pięknym boisku położonym w jednym z najbardziej urokliwych miejsc w Milówce.

Jak wesprzeć budowę boiska ?

a) Wpłata dowolnej kwoty na konto klubu PKO SA 62 1240 4881 1111 0010 6200 8045 z dopiskiem ” BOISKO DLA LISKÓW”

b) Zakup pamiątkowej cegiełki w kwocie 200 zł , dzięki zakupowi cegiełki każdy rodzic dziecka trenującego w klubie będzie zwolniony z opłacania składek członkowskich do końca roku 2022.

Serdecznie zachęcamy wszystkie firmy i instytucje do wsparcia inwestycji oferując w zamian szeroki zakres  reklamy .

Rodzaje:

  • umieszczanie reklam sponsorów i/lub ich produktów na strojach zawodników, dresach, czepkach
  • umieszczenie informacji o sponsorze i/lub jego produktach w publikacjach prasowych o klubie lub organizowanych przez niego imprezach,
  • organizacja imprez sportowych dedykowanych Sponsorowi (np. Mundialito, Lisek CUP),
  • reklama na stronie internetowej www.uksmilowka.pl  oraz na stronie www.mundialito.pl
  • posty reklamowe
  • reklama na boksach dla rezerwowych

Zainteresowane firmy i instytucje prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia szczegółów: