W związku z przystąpieniem UKS LISEK MILÓWKA do programu  certyfikacji prowadzone są zmiany w organizacji zajęć treningowych i funkcjonowaniu klubu. Prosimy rodziców o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Systemy zarządzania klubem ( ProTrainUp – Łączy Nas Piłka)

ProTrainUp jest to serwis, który składa się z wielu modułów odpowiedzialnych za poszczególne działy klubu sportowego. Najważniejszy moduł z perspektywy rodzica i dzieci dotyczy harmonogramów treningów oraz meczów mistrzowskich. Dzięki darmowej aplikacji mobilnej będą Państwo mogli otrzymywać powiadomienia odnośnie utworzenia, przełożenia lub odwołania treningu oraz jego miejsca w momencie podjęcia poszczególnej decyzji przez trenera danej drużyny młodzieżowej. Smartfon lub komputer pozwoli również na sprawdzenie list obecności na zajęciach czy wyników testów sprawnościowych. Aplikacja mobilna przygotowana została na dwa systemy: IOS oraz Android. Powiadomienia dotyczyć mogą: nowej informacji w szatni, nowego wydarzenia na kalendarzu, zmiany godziny treningu, powołania na mecz czy też zaległej składki. Oprócz powiadomień poprzez aplikację mobilną, klub w istotnych sprawach również może powiadamiać poprzez e-maile oraz smsy. Dodatkowo każdy z rodziców ma możliwość sprawdzenia min. aktualnego planu zajęć, składu grup treningowych w systemie ” Łączy Nas Piłka”

2. Warunek konieczny do uczestnictwa w zajęciach

W zajęciach mogą brać udział tylko zawodnicy zarejestrowani w klubie, przypisani do określonych grup. Wyjątek stanowią zawodnicy „zapraszani na treningi”  którzy poza zajęciami w swoich macierzystych grupach mogą uczestniczyć w zajęciach innych grup we wskazane przez trenerów dni. Kadry poszczególnych grup z aktualną listą zarejestrowanych zawodników mogących uczestniczyć w zajęciach są dostępne na stronie https://www.laczynaspilka.pl/certyfikowane-szkolki-pzpn,uks-lisek-milowka,32309126.html

*Wykaz zawodników, którzy mogą trenować w innych grupach:

 • Kacper Matuszny ( dodatkowe zajęcia z grupą PREMIER LEAGUE)
 • Mikołaj Drożdż (dodatkowe zajęcia z grupą PREMIER LEAGUE)
 • Jakub Tyrlik ( dodatkowe zajęcia z grupą EKSTRAKLASA)
 • Tobiasz Wolny (dodatkowe zajęcia z grupą MAJOR LEAGUE)
 • Lidia Duraj ( dodatkowe zajęcia z grupą EKSTRAKLASA)
 • Aleksandra Bysko ( dodatkowe zajęcia z grupą EKSTRAKLASA)
 • Kinga Blaut (dodatkowe zajęcia z grupą EKSTRAKLASA)
 • Wiktoria Bułka ( dodatkowe zajęcia z grupą EKSTRAKLASA)
 • Monka Płowucha ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)
 • Beata Płowucha ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)
 • Zofia Kąkol ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)
 • Magdalena Giewont ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)
 • Aleksandra Kliś ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)
 • Martyna Kliś ( dodatkowe zajęcia z grupą BUNDESLIGA)

3. Ilość treningów i czas ich trwania od 1.03.2020

Od marca zwiększy się liczba treningów dla poszczególnych grup, czas zajęć w przypadku grupy Major League zostanie dodatkowo wydłużony.

 • Superliga ( 2 treningi w tygodniu – 60  minutowe)
 • Major League ( 2 treningi w tygodniu – 90 minutowe)
 • Bundesliga ( 3 treningi w tygodniu – 90 minutowe)
 • Mitech ( 2 treningi w tygodniu + 1 dodatkowy z grupą EKSTRAKLASA lub BUNDESLIGA ( przydział  zawodniczek do grup w punkcie 2)
 • Ekstraklasa ( 3 treningi w tygodniu – 90 minutowe)
 • Premier League ( 3 treningi w tygodniu – 90 minutowe)
 • Serie A  ( 3 treningi w tygodniu – 90 minutowe)
 • La Liga ( 2 treningi w tygodniu – 90 minutowe)

4. Uczestnictwo w zajęciach

 • Każdy zawodnik zobligowany jest do uczestnictwa w zajęciach w kompletnym stroju treningowym (zielone getry, białe spodenki, zielona koszulka) oraz w ochraniaczach.
 • Wszyscy zawodnicy zostawiają wodę w jednym wskazanym przez trenera miejscu.
 • Każde zajęcia rozpoczynają się od sprawdzenia obecności,  ewentualną nieobecność dziecka należy obowiązkowo zgłosić trenerowi przed rozpoczęciem treningu w przeciwnym razie będzie odnotowana nieusprawiedliwiona nieobecność na treningu.

5. Przydział trenerów do poszczególnych grup

 • Superliga – Albert Wróbel, Agnieszka Spandel, Piotr Sanetra
 • Major League – Szymon Węglarz, Albert Wróbel
 • Bundesliga – Jarosław Grygny, Seweryn Barabasz
 • Ekstraklasa – Szymon Węglarz, Miłosz Węglarz
 • Mitech – Szymon Węglarz, Agnieszka Spandel
 • Premier League – Seweryn Barabasz, Piotr Bryja
 • Serie A – Seweryn Barabasz, Rafał Błazyczek
 • La Liga – Seweryn Barabasz

6. Wysokość miesięcznych składek członkowskich

Od 1 marca w związku ze zwiększeniem liczby zajęć,  obowiązywać będzie jednolita składka członkowska  w wysokości 50 zł dla wszystkich grupa (poza grupą LA LIGA) . W przypadku rodzeństw obowiązuje opłata tylko za jedno dziecko, wpłat należy dokonywać na konto klubu PKO SA 62 1240 4881 1111 0010 6200 8045 do ostatniego dnia miesiąca tytułem ” Imię i nazwisko dziecka/dzieci – miesiąc”, zwracamy się także z prośbą o uregulowanie zaległości  za rok 2019.