JAK ZAPISAĆ DZIECKO ?

Przed przyjściem na pierwsze zajęcia wystarczy zgłosić chęć udziału dziecka w treningu telefonicznie:

  • 667284696
  • 881217703

Po konsultacji telefonicznej dziecko zostanie skierowane na zajęcia właściwej grupy, rodzice otrzymają wszystkie niezbędne informacje.

Aktualnie prowadzone nabory dzieci z roczników 2018,2017,2016,2015,2014,2013,2012,2011

OŚWIADCZENIE DZIECKA ( obowiązkowe, należy przekazać trenerom na pierwszych zajęciach)

Oświadczenie PZPN

WYMAGANE REJESTRAJCE

Każde dziecko uczęszczające na zajęciach w klubie UKS LISEK MILÓWKA zgodnie z regulminem PZPN dotyczących certyfikowanych szkółek piłkarskich posiada konieczność rejestracji w systemie ŁĄCZY NAS PIŁKA