Przedmiotem niniejszej oferty jest sponsorowanie Uczniowskiego Klubu Sportowego Milówka sekcję piłki nożnej chłopców i dziewczyn jak również imprez sportowych przez nas organizowanych. W ofercie zawarte są formy sponsorowania oraz propozycje form promocji firm – sponsorów i ich produktów. Określeni zostali również adresaci działań promocyjnych sponsorów, jak również cechy wspomnianych działań.

UKS Milówka stanowi jeden z najaktywniejszych klubów sportowych w powiacie Żywieckim blisko współpracującym z zespołem ekstraklasy kobiet TS Mitech Żywiec . Doświadczenie trenerów, zaangażowanie i gospodarność działaczy, a przede wszystkim zapał i wytrwałość zawodników sprawiają, iż klub plasuje się w ścisłej czołówce klubów sportowych w naszym powiacie. Liczba trenujących w klubie zawodników z każdym rokiem rośnie, obecnie jest to liczba blisko 150 zawodników i zawodniczek  , trenujących w 6 grupach szkoleniowych.

Chcemy być inicjatorami nowej lepszej wersji reklamy kształtującej wizerunek firm i instytucji nie takiej która szpeci piękny wizerunek Beskidów i Żywiecczyzny, bezmyślnie wieszanymi banerami na płotach oraz dużymi tablicami reklamowymi zasłaniającymi piękne krajobrazy to wszystko nie ma tak naprawdę większego społecznego sensu w przeciwieństwie do inwestowania w dzieci, zwłaszcza te pełne talentu , zapału i uśmiechu. Liczymy że zainteresują się Państwo możliwością „żywej” reklamy która w przyszłości nie tylko może procentować zyskami finansowymi, ale przede wszystkim zaprocentuje zyskiem moralnym i społecznym bo kto wie jak daleko zajdą Ci, którzy dopiero zaczynają swoją wielką sportową przygodę.

Formy sponsorowania

Wykorzystując specyficzny charakter działalności oferujemy Państwu szeroki wachlarz form sponsorowania naszego klubu. Pozwoliliśmy sobie podzielić je na grupy:

Ze względu na podmiot sponsorowania:

 • sponsorowanie całego klubu,
 • sponsorowanie poszczególnych grup zawodników,
 • sponsorowanie imprez organizowanych przez klub.

Ze względu na zakres sponsorowania:

 • sponsorowanie wyłączne: wiąże się z nadaniem sponsorowi tytułu Wyłącznego Sponsora zawodnika lub grupy zawodników, nadanie tytułu głównego sponsora imprezy,
 • kosponsoring – sponsorowanie zawodnika lub grupy zawodników przez kilku sponsorów jednocześnie.

Ze względu na okres sponsorowania:

 • sponsorowanie wybranej imprezy lub grupy imprez organizowanych przez klub,
 • sponsorowanie udziału zawodników klubu w wybranej imprezie lub grupie imprez,
 • sponsorowanie długookresowe (rok, dwa lata, itd.).

Ze względu na charakter świadczenia:

 • sponsorowanie finansowe,
 • sponsorowanie rzeczowe,
 • sponsorowanie w formie usług na rzecz klubu

Formy promocji sponsorów i ich produktów

Sponsorowanie sportu oraz dyscyplina, jaką jest piłka nożna stwarza wiele możliwości zarówno reklamy sponsorów i ich produktów, jak również kreowania ich wizerunku.

Reklama:

 • umieszczanie reklam sponsorów i/lub ich produktów na strojach zawodników, dresach, czepkac,
 • umieszczenie informacji o sponsorze i/lub jego produktach w publikacjach prasowych o klubie lub organizowanych przez niego imprezach,
 • organizacja imprez sportowych dedykowanych Sponsorowi (np. Mundialito),
 • reklama na stronie internetowej www.uksmilowka.pl z aktywnym linkiem.

Public relations:

 • wykorzystywanie nazwy UKS Milówka,
 • wykorzystywanie nazwy UKS Milówka,
 • wykorzystywanie tytułu Wyłącznego Sponsora klubu lub grupy zawodników.

Promocja uzupełniająca:

 • sprzedaż produktów firmy podczas imprez organizowanych przez klub,
 • organizowanie własnych działań promocyjnych sponsora podczas imprez organizowanych przez klub,
 • zamieszczanie reklamy dźwiękowej oraz prezentacji tekstów reklamowych sponsora w czasie trwania imprezy,
 • umieszczanie logo firmy na zaproszeniach i komunikatach przygotowywanych dla mediów i VIP-ów,
 • sponsorowanie długookresowe (rok, dwa lata, itd.).