W ramach nawiązanej współpracy od marca tego roku KINESIOMEDICA  będzie cyklicznie wykonywać niezbędne badania  wszystkim zawodnikom UKS LISEK MILÓWKA , monitorując ich stan zdrowia. W czasie badań wykonywany będzie  specjalistyczny test FMS sprawdzający stan formy każdego dziecka , test pomocny jest  w analizie prawdopodobieństwa wystąpienia kontuzji lub urazu.