Od 18 stycznia nastąpi zmiana w harmonogramie zajęć który będzie obowiązywał do końca lutego, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z nowym rozkładem zajęć oraz bezwzględnym przestrzeganiu obowiązujących do tej pory zasad bezpieczeństwa przez rodziców oraz zawodników.