W dniu 1 lutego odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków Uczniowskiego Klubu Sportowego „LISEK” Milówka, na którym wybrano nowe władze klubu. Dodatkowo zostały ustanowione stanowiska dwóch  koordynatorów odpowiadających za organizację pracy w określonych etapach szkolenia.

Zarząd

 • prezes – Justyna Krakowska
 • v-ce prezes – Szymon Węglarz
 • sekretarz – Bogusław Blaut

Członkowie zarządu:

 • Seweryn Barabasz
 • Rafał Błażyczek

Koordynatorzy

 • Bloku U15-U13 – Seweryn Barabasz
 • Bloku U12-U4 – Szymon Węglarz

Podczas zebrania podsumowano 4-letnią działalność klubu oraz przedstawiono plan rozwoju  na najbliższe lata.

Priorytety na lata 2019-2023

 • Dwa roczniki (dwie grupy – z podziałem na umiejętności)
 • 1 grupa – 2 trenerów podczas zajęć
 • Sprzęt treningowy wyłącznie dla jednej grupy
 • Kierownik w każdej grupie
 • Wprowadzenie programu PRO TRAIN UP do wszystkich grup – SYSTEM ZARZĄDZANIA KLUBEM
 • Dodatkowe zajęcia ruchowe (10-15 lata) – fitness, trening motoryczny, judo itp.
 • Obozy szkoleniowe (zima), obozy turniejowe (lato)
 • Udział grup w wieku 8-15 lat w rozgrywkach ŚlZPN
 • Udział wszystkich grup w turniejach sportowych

Nowo wybranemu zarządowi życzymy wytrwałości i determinacji w swoich działaniach prowadzących do ustawicznego rozwoju wychowanków klubu.