W dniach 7-11 sieprnia kilkadziesiąt lisków weźmie udział w prozdrowotnej pólkoloni sportowej, jest to projekt kompleksowego, zunifikowanego w skali ogólnopolskiej zadania realizowanego dla dzieci. Program ma na celu wsparcie i aktywizację małych sportowców poprzez ich  udział w zorganizowancyh zajęciach treningowych, krajoznawczych wycieczkach oraz warsztatach psychologicznych i dietetycznych.

Zapisy

Tel. 667 284 696

Decyduje kolejność zgłoszeń 

Aktualna lista

GRUPA I (roczniki 2011-2013)

 1. Sebastian Słowik
 2. Nikodem Węglarz
 3. Dawid Szczotka
 4. Andzej Rypień
 5. Maria Mrowiec
 6. Filip Fiedor
 7. Dawid Zawada 2013
 8. Adam Somerlik
 9. Filip Śleziak
 10. Szymon Fiedor
 11. Natalia Somerlik
 12. Anna Duraj
 13. Izabela Najzer
 14. Maria Mrowiec
 15. Emilia Kantyka

GRUPA II ( roczniki 2013/2014)

 1. Ireneusz Węglarz
 2. Józef Brączek
 3. Michał Śleziak
 4. Kacper Śleziak
 5. Szymon Kamiński
 6. Wiktor Gołuch
 7. Karol Witos
 8. Julian Wenglarzy
 9. Mikołaj Nowak
 10. Tomasz Wędzel
 11. Leon Kołodziejczyk
 12. Dominik Kantyka
 13. Samuel Zająć

GRUPA III ( roczniki 2015/2016)

 1. Dominik Kąkol
 2. Wiktor Sikora
 3. Kacper Sikora
 4. Adam Witos
 5. Bartłomiej Słowik
 6. Remigiusz Rypień
 7. Gabriel Kucharski
 8. Zofia Szeląg
 9. Szymon Kostecki
 10. Jakob Jabłeka
 11. Oskar Pydych
 12. Igor Pydych
 13. Wojciech Cichocki
 14. Oskar Kubica
 15. ..

Koszt półkolonii 100 zł – Po wpisaniu na listę uczestników prosimy o dokonanie płatności  na konto 07 1240 4881 1111 0011 2486 5423 w tytule ” imię i nazwisko dziecka – prozdrowotna pólkolonia”. (Decyduje kolejność zgłoszeń)

Program – Program prozdrowotnej pólkoloni